Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy, které nelze považovat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat. Veškeré vizualizace a vyobrazení kvality a barvy povrchových materiálů mají ilustrativní charakter a nemusejí zcela odpovídat finální podobě a stavu dokončených nemovitostí.